Tjenester

Jølster Betongbygg AS har over 35 års erfaring innan bygg- og anleggsbransjen, og spesielt innanfor betongfaget. Våre tilsette har ein kombinasjon av formell kompetanse og erfaringsbasert kunnskap som gir oss eit upåklageleg utgangspunkt for å utføre betongprosjekt av ulike størrelse til ulike formål.

Vårt hovudarbeidsområde er hovedsakeleg i Jølster, Førde, Naustdal, Gaular og Gloppen, men vi tek også oppdrag i heile Vestland fylke og Møre og Romsdal. Jølster Betongbygg AS er ein frittståande aktør på marknaden, og med kontinuerlege samarbeid med andre entreprenørar og leverandørar kan vi tilby tjenester  som vanleg betongarbeid, sliping, polering av betonggolv, kjerneboring og betongsaging

Jølster Betongbygg AS utfører betongarbeid for private og som underentreprenør til mindre og større bedrifter. Vi tek på oss alt frå eingongsoppdrag til større prosjekt innan betongarbeid.