Naust/Brygger/Bruer

Jølster Betongbygg AS utfører betongarbeid med fundamentering, ringmurar og golv til naustbygg. Vi har også utført betongarbeid på brygger og gangbruer direkte til byggherrer eller som underentreprenør til hovudentreprenørar.