Våre tilsette

null

Ottar Berg

Eigar / Dagleg Leiar / Prosjektleiar / Fagarbeidar
  • 32 års Bransjeerfaring
  • 3 stk Fagbrev: Forskaling, Armering og Betong
  • Kompetansebevis Betong UPK2, UFB3
  • Kurs i Plan & bygningslov
  • Kurs i Teknisk forskrift
  • Kurs i Førstehjelp/HMS for arbeidsgjevar

Jølster Betongbygg AS har 7 faste tilsette, der 2 er lærlingar.

Firmaet har fleire deltidsarbeidarar og gode samarbeidspartnarar, som totalt sett utgjer stor kapasitet.