Golvstøyping

Vi har utvikla ein eigen golvresept med overflatebehandling for garasjer og industrigolv. Vi isolerar, radonsikrar, armerar, støypar og pussar golv direkte til private utbyggarar eller til hovudentreprenørar. Vi utfører også støypeoppdrag der forarbeidet er utført av andre aktørar.