Industribygg/Forretningsbygg/Hotell

Jølster Betongbygg AS utfører alt av betongarbeid til industribygg, forretningsbygg og hotellbygg, hovudsakleg i samarbeid eller som underentreprenør direkte til byggherre eller til hovudentreprenørar.