Byggtypar

Jølster Betongbygg AS har over 30 års erfaring innan bygg- og anleggsbransjen, og spesielt innanfor betongfaget. Våre tilsette har ein kombinasjon av formell kompetanse og erfaringsbasert kunnskap som gir oss eit upåklageleg utgangspunkt for å utføre betongprosjekt av ulike størrelse til ulike formål.

Vårt hovudarbeidsområde er hovedsakeleg i Jølster, Førde, Naustdal, Gaular og Gloppen, men vi tek også oppdrag i heile Vestland fylke og Møre og Romsdal. Jølster Betongbygg AS er ein frittståande aktør på marknaden, og med kontinuerlege samarbeid med andre entreprenørar og leverandørar kan vi tilby tenester som kjerneboring, betongsaging, sliping, polering og epoxybehandling av betonggolv.

Jølster Betongbygg AS utfører betongarbeid for private og som underentreprenør til mindre og større bedrifter. Vi tek på oss alt frå eingongsoppdrag til større prosjekt innan betongarbeid.

Våre byggtypar

Bustadhus

Leilegheiter

Garasjar

Haller

Næringsbygg

Landbruk

Offentlege bygg

Brygger og naust

Gang- og køyrebruer

Hotell